yonatav1000

/יונדב לוטוק

About יונדב לוטוק

This author has not yet filled in any details.
So far יונדב לוטוק has created 33 blog entries.

פרשת תולדות-לצידי חי אדם,לא מלאך

נובמבר 12th, 2015|זוגיות בפרשה|

  לפי הנראה מפשוטם של כתובים יצחק אבינו הולך שולל על ידי עשיו. לפי דברי התרגום נראה שיצחק טעה בעשיו מתוך נגיעה אישית: כי מצידו [...]

פרשת וישלח- מכניסים את העבודה לתוך הזוגיות או להיפך?

נובמבר 10th, 2015|זוגיות בפרשה|

חסידות וזוגיות פרשת וישלח- מכניסים את העבודה לתוך הזוגיות או להיפך? "ויעקב נסע סוכותה  ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות". מעמדה של הסוכה אינו ברור. [...]

פרשת וישב- זוגיות של היום וזוגיות של לעתיד לבוא

נובמבר 9th, 2015|זוגיות בפרשה|

  "וישב יעקב..." אמר ר' אחא: בשעה שהצדיקים מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג ואומר: לא דַיָּם שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא [...]

זוגיות של היום וזוגיות של לעתיד לבוא

נובמבר 9th, 2015|Uncategorized|

  "וישב יעקב..." אמר ר' אחא: בשעה שהצדיקים מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג ואומר: לא דַיָּם שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא [...]

נישואין של היום ונישואין של לעתיד לבוא

נובמבר 9th, 2015|Uncategorized|

"וישב יעקב.. אמר ר' אחא: בשעה שהצדיקים מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג ואומר: לא דַיָּם שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם [...]

יהודה המכבי והזוגיות שלנו

נובמבר 8th, 2015|זוגיות בפרשה|

  לא ,אל תדאגו, אני לא מתכוון שתערכו  את המלחמות של יהודה המכבי אצלכם בבית. אינכם צריכים לשלוף חרבות ,ולהוציא את החיצים מהאשפתות. מה שעלינו [...]

פרשת ויגש-קשר חזק תוך שמירה על עצמאות

נובמבר 7th, 2015|זוגיות בפרשה|

  בתחילת הפרשה יוסף מתוודע אל אחיו ופונה אליהם במילים :"אני יוסף אחיכם". בשלוש המילים האלה יוסף מבטא שני ערכים הנראים סותרים. מצד אחד : [...]

זוגיות בפרשה- פרשת ויחי: לחשק ולא רק לחשוק.

נובמבר 6th, 2015|Uncategorized|

  בפרשתנו יעקב משביע את יוסף שיעלה את גופו לאחר מותו לקבורה בארץ ישראל. יעקב אומר ליוסף "השבעה לי", ופירוש המילה לי הוא שתישבע בברית [...]

פרשת יתרו- הפסל אינו אלוקים

נובמבר 2nd, 2015|זוגיות בפרשה|

הנושא: המלך אינו כלב בפרשת השבוע נאמר על עבודת האלילים : "לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנכי ה' אלוקיך א-ל קנא פוקד עוון אבות [...]

פרשת ויחי-חלוקת המטלות בין בני הזוג (מבוסס על ה"שפת אמת")

ינואר 20th, 2015|זוגיות בפרשה|

  "ויקרא יעקב אל בניו". לקריאה ישנן שתי משמעויות::קירוב ומינוי. (קירוב שנאמר וקרא זה אל זה ואמר. מינוי שנאמר "ויקרא אלוקים לאור יום" ופירשו חז"ל- [...]

Load More Posts