Uncategorized

/Uncategorized

סרטון על זוגיות עם הפלוסים

יולי 5th, 2018|Uncategorized, סרטוני זוגיות חיובית|

רוצים לחוש איך נראה טיפול זוגי שמתייחס לא רק לחולשות שלכם אלא גם לחוזקות שלכם ורותם אותם לטיפול צפו ותיהנו https://www.youtube.com/watch?v=Ua_QEx1N734&t=4s

זוגיות של היום וזוגיות של לעתיד לבוא

נובמבר 9th, 2015|Uncategorized|

  "וישב יעקב..." אמר ר' אחא: בשעה שהצדיקים מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג ואומר: לא דַיָּם שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא [...]

נישואין של היום ונישואין של לעתיד לבוא

נובמבר 9th, 2015|Uncategorized|

"וישב יעקב.. אמר ר' אחא: בשעה שהצדיקים מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג ואומר: לא דַיָּם שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם [...]

זוגיות בפרשה- פרשת ויחי: לחשק ולא רק לחשוק.

נובמבר 6th, 2015|Uncategorized|

  בפרשתנו יעקב משביע את יוסף שיעלה את גופו לאחר מותו לקבורה בארץ ישראל. יעקב אומר ליוסף "השבעה לי", ופירוש המילה לי הוא שתישבע בברית [...]

ינואר 15th, 2015|Uncategorized|

חסידות וזוגיות פרשת וירא להאמין ביכולתו של בן הזוג להשתנות המלאכים מחכים ללוט. הזמן קצר. השמדת סדום צריכה להתבצע עכשיו, אבל ללוט יש זמן, לוט [...]

פרשת יתרו- המלך אינו כלב

ינואר 27th, 2014|Uncategorized, זוגיות בפרשה|

  בפרשת השבוע נאמר על עבודת האלילים : "לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנכי ה' אלוקיך א-ל קנא פוקד עוון אבות על בנים ועל [...]

פרשת מצורע-כשנורות האזהרה אינן פועלות

דצמבר 20th, 2013|Uncategorized, זוגיות בפרשה|

  סיכום של שלבי נפילת המצורע עמוק לתוך הצרעת מופיע בדברי הרמב"ם בהלכות צרעת. "המספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו...עמד ברשעו משתנין כלי העור שבביתו....ואם [...]

Load More Posts