וימת מלך מצרים וייאנחו בני ישראל מן העבודה"

וכי עד עכשיו לא נאנחו?

אלא שכדי להיאנח צריך להרגיש שיש על מה להיאנח ואת משמעות המצב הנורא שאדם נמצא בו. עד מותו של פרעה לא הרגישו בני ישראל את עומק הגלות. תחילתה של הגאולה היא להרגיש באמת את הגלות. לגלות שאין זה מקומך, ואין אתה יכול לממש את אישיותך. כמו שתחילת התשובה היא בעצם הרגשת החטא כך תחילתה של גאולה היא תחושת עומק הגלות.

כוונת הלשון "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" היא קודם כול הענקת תחושה קשה ומתוך כך הרי היא הצעד הראשון אל הגאולה.

ישנם זוגות הצועדים יחד דרך ארוכה, ואינם מבחינים כלל שהם צועדים בדרך לא נכונה, דרך רעה. פעמוני האזעקה אצלם הושבתו מזמן, ואינם מצלצלים. מחקרים מראים שפנייה לייעוץ נעשית בממוצע כשש שנים אחרי שהבעיות התחילו!

האם העיכוב נובע רק מבושה?

התשובה היא לא.

הסיבה היא הבנה שגויה שאין בעיה בכלל או שמדובר בדבר זמני.

ההבחנה בקיומה של בעיה אינה בעיה אלא תחילתו של פתרון. האמת הברורה היא שלכל זוג יש בעיות. אם לא היו לנו בעיות לא היינו בני אדם אלא…מלאכי שמיים. אי הבחנה בבעיות או הדחקתן גורמים נזק אדיר לזוגיות. גם זוג שאינו זקוק לייעוץ חיצוני זקוק להתבונן בבעיות שעולות בכל תקופה במהלך חיי הנישואין ולהגיב בהתאם.

אנחה אינה בעיה!!!! אנחה של כאב היא צליל של בריאות. בריאות איתנה אשר רואה את סימני החולי ומנסה להתמודד עם האתגר.