"קדושים תהיו- רש"י שתהיו פרושים מן העריות"

חיפוש קשר מחוץ לנישואין אינו תופעה חדשה. בשנים האחרונות , עם התפתחות הפורומים והיכולת

להעלות את הדברים מבלי להיחשף, העניין  הזה עולה שוב ושוב.

בדרך כלל על ידי מי שמרגיש שהוא נמצא כבר באובדן שליטה ומבקש עזרה כדי לצאת מהקשר.

ולפעמים על ידי מי שבאמת לא רוצה בקשר ,אבל מרגיש שבזוגיות אין את מה שהוא מצא מחוץ לנישואין  וקשה לו לוותר על זה.

אביא כאן ציטוט  של כמה קטעים מפירוש הרב שטיינזלץ על ספר התניא ,שכאילו נכתבו ממש

לשאלות שהעלינו למעלה.

כי המוח שליט על הלב….אין הוא יכול להימנע שהרהור כזה לא יעלה על דעתו

אבל הוא יכול שלא להגיע למחשבה גמורה וכשהמחשבה עולה -להסיח דעתו לנושא אחר.

…אבל בכל מקרה של שינוי , כשהאדם עובר סף מסויים של גירוי-מאותה שעה שוב אין מוחו

יכול לשלוט על תאוות הלב המתפרצות…הוא נסחף במערכת רגשות שיכולה לסחוף אותו לכל דבר

אדם אינו חייב לחשוב מחשבה עד תומה. הוא יכול לקטוע כל הרהור וכל מחשבה בשלב מסויים..

הדברים ממש זועקים ללב שלנו: אם לא נשים מחסום לרגשות בשלב מוקדם- הרגשות עלולים

להשתלט עלינו ואנחנו כבר נאבד שליטה עליהם כי הכוח שלנו מול רגש חזק כזה- הוא מוגבל.

הדרך לשלוט על הרגשות היא לשלוט במחשבות.

אם אנחנו מגיעים למקום עבודה, יש לנו עבודה כפולה. אחת-כפשוטה, ואחת מול הסכנות שבעבודה.

אם אני מרגיש שאני מתחיל לחשוב מחשבות שחורגות מתחום העיסוק ומתחיל להתאהב ,זה אומר

שצריך לעצור את המחשבות האלה כבר בהתחלה , ולהסיח את הדעת למקום אחר.

לא בגלל שאני חלש במיוחד, אלא בגלל העוצמה של המחשבות האלה.

רק בדרך זו אוכל להגן על עצמי ועל משפחתי מטביעה בבוץ כזה שעלול להטביע את כל המשפחה