לפי הנראה מפשוטם של כתובים יצחק אבינו הולך שולל על ידי עשיו.

לפי דברי התרגום נראה שיצחק טעה בעשיו מתוך נגיעה אישית: כי מצידו (מה שצד) היה (יצחק) אוכל.

אבל קשה להניח שהסיבה לכך היתה רק ההנאה שנהנה יצחק מעשיו

כנראה יש כאן איזה כיוון שמנחה את יצחק לחשוב שעשיו אכן לא כל כך רע כמו שהוא נראה בחיצוניות.

כדי להבין מהל הטעות שעומדת מאחורי מחשבתו של יצחק, נחזור לשידוך בין יצחק לרבקה. זכורים לנו המאמצים שעושה אברהם למצוא שידוך ליצחק. שליחת העבד, אליעזר , עם עשרה  גמלים טעונים כל טוב

לחרן ובלבד שיצחק  לא יתחתן חלילה עם בנות יושבי הארץ.

מדוע אברהם טורח כל כך? ממה הוא חושש?

לאברהם נאמר "כי ביצחק ייקרא לך זרע". אברהם הבין ש"ביצחק ייקרא לך זרע" המשמעות היא לא כל יצחק אלא חלק ממנו. חלק מהילדים יהיו ראויים וחלקם לא.

אמנם הכול בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ולכן אברהם מנסה לעשות כל שבכוחו כדי שלילדים של יצחק יהיו תנאים טובים ככל האפשר על מנת שייצאו כולם צדיקים.

כך גם עשה חזקיה כשנאמר לו שיצא ממנו בן רשע. חזקיה בקש להינשא עם ביתו של ישעיה כדי שבזכות שניהם יצא בן צדיק.

הרעיון של אברהם לא עולה יפה. אמנם כל הפסולת שהייתה באברהם יצאה כבר בישמעאל. ויצחק יצא ממנו, זך ונקי לחלוטין. אבל רבקה לא עברה תהליך דומה של סינון ולכן נשארה בה פסולת , שיצאה לבסוף בעשיו. יצחק שלא היה מודע לכישלון רעיונו של אברהם היה בטוח שכל זרעו כשר.מתוך כך הוא אכן דן לטובה את כל מעשיו של עשיו, ולא הבחין באישיותו האמיתית.

מכאן שאפילו בצדיקים עליונים כמו אברהם וכמו רבקה יש פסולת, אין אדם מושלם.

לפעמים אנחנו מצפים מבן הזוג שלנו להיות מושלם. שלא תהיה בו אפילו טיפ טיפה של עצלות, אגואיסטיות, חוסר הבנה , ייאוש וכדומה. כאילו התחתנו עם מלאך אלוקים, מושלם וללא רבב.

הציפיות הדמיוניות שלנו הן על זוגיות שפשוט זורמת כמו עננים, שאין בה שום צורך להתמודד, להתווכח, להודות בחולשות ולהתפשר.

אפשר לחיות באשליות עד שבשלב מסוים הן יתפוצצו לנו בפרצוף. נסו רק לשער את המשבר של יצחק אחרי גניבת הברכות, ואחרי שנודע לו מי הוא באמת בנו עשיו. ואולי גם את החרטה הנוראית שעוברת בו על שלא הכיר באמת ועשה הכול על מנת למזער נזקים.

במקום זה כשמכירים באמת אפשר להתמודד אתה בעיניים פקוחות.

עליי להודות בחולשות שלי ובחסרונות של בן זוגי ולנסות להתמודד איתן.

יהיה קצת קשה אבל יהיה כאן תהליך אמתי ובונה. אפשר לבנות זוגיות מקסימה ומאושרת גם בין שני אנשים שאינם מושלמים.

האשליות נראות לעתים מתוקות , אך סופן מר מאד. לעומת זאת האמת נראית לפעמים קשה, אך סופה מתוק מדבש.