ביום השמיני למילואים פונה משה אל אהרון

ואומר לו "קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך

וכפר בעדך ובעד העם". ר' שמחה בונים מפשיסחא

רואה בציווי זה הדרכה כללית לכל מי שרוצה להוציא

אנשים אחרים מפגמים וחטאים. כדי להוציא את האחר

צריך להתקרב למקום שלו, להיות אתו, לצאת בעצמך

משם, ויחד עם עצמך להוציא גם אותו.

 

ביקורת על בן/ בת הזוג היא תופעה מאד נפוצה.

מאוד קל להתבונן על חסרונות הזולת, לבקר, להשפיל.

האם זו הדרך להוציא אותו מהבוץ? האם אני לא חוטא

לו בהתנהגות כזו?

הדרך הטובה ביותר היא כמובן להתעלם מהחיסרון

ולראות רק את המעלות שלו, אבל לפעמים יש משהו

שבאמת מפריע וצורם. כיצד מתמודדים עם זה?

הדרך הנכונה והישרה היא למצוא בעצמי חסרון בתכונה

אותה אני מבקר ולו גם "בקטנה". אחר כך אעבוד על

אותה תכונה ביחד אתו.

למשל: אם הוא אינו דייקן, אחפש בעצמי היכן אני מאחר?

אשתף אותו בקושי שלי ואז ננסה יחד לחזק את הדייקנות

אצל שנינו.

אבל בכך לא די. במקביל , לצורך האיזון, עליי לעבוד אתו

בשיתוף על נקודה בה הוא חזק ממני.

אם נעבוד רק על התחום החזק שלי ,הוא ירגיש נחות.

עליי להיות מוכן להודות שיש לו יתרון עליי בדברים אחרים.

דווקא מתוך ההעצמה שלו , הוא יהיה מוכן להשתנות

במקום שמפריע לי.

כך נוכל לעבוד ביחד על  שני נושאים, כשבכל אחד

יש יתרון לאחד משנינו. כך נתקדם שנינו באהבה ובחיבה

ללא רגשות התנשאות של האחד על השני.