אברהם אבינו בנוסף להיותו גדול העולם היה גם עשיר גדול. "ואברהם כבד מאד, במקנה בכסף ובזהב" (בראשית י"ג י"ב).

אדם שעסוק במלחמה מול הפסלים, בקבלת אורחים, בגיור ובחסד, כיצד מתרבה הונו עד שנהיה הוא לאחד מעשירי העולם? אין ספק שזמנו הפנוי לצורך עסקים היה מצומצם מאד, וגם ראשו לא פנוי לחישובים ולתכנון עסקיו, ואף על פי כן הכסף עבד בשבילו.

סוד הדבר הוא : "כל מבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה" (תלמוד בבלי בבא קמא צ"ב). מי שמתפלל על השפע והשגשוג של העולם כולו זוכה שחלק משמעותי  מהשפע הזה יישאר אצלו. אחת מהברכות שאברהם קבל מה' הייתה "והיה ברכה", כלומר שכל הברכות הבאות לעולם עוברות דרכך.

כל כך התרגלנו למושגים של התנ"ך עד שאנו אפילו לא שמים לב למוזרות שיש בכך שאברהם יכול להתפלל על כל העולם, ובכלל על כך שאדם יכול להתפלל על מישהו אחר.

לנו כל כך ברור שאדם אחד יכול להתפלל על השני, אבל כיצד זה עובד? האם אני יכול לאכול בשביל מישהו אחר, לעשות ספורט בשבילו, לנשום בשבילו?

אלא מתוך שנשמותיהם שלישראל מחוברות יחד , הברכה באמת מגיעה אל המתפלל ועוברת דרכו כצינור אל השני, זה שנצרך. וכמו שבצינור, החלק שקרוב יותר למקור המים מקבל את המים תחילה, כך גם המבקש על חבירו, הוא הצינור שהברכה עוברת תחילה דרכו.

לכל אדם יש כוח גדול להתפלל על אישתו, וכן לאשה על בעלה.(כל הדברים שיובאו להלן נכונים לשני הצדדים בין אם נאמרו בלשון זכר ובין אם נאמרו בלשון נקבה). מי שמתפלל על בן/בת זוגו מרוויח מכל הכוונים.

הרווח הפשוט הוא שהוא מתברך תחילה. אם הוא מתפלל על בריאותה של אשתו ותפילתו נענית לגבי בת הזוג הרי גם הוא יזכה לכך. אם התפלל על רווחה כלכלית בשבילה ותפילתו נתקבלה, גם הוא יזכה בכך וכן הלאה.

הרווח הגדול יותר הוא במישור הזוגי. אם אתה מתפלל עליי סימן שאיכפת לך ממני. אות שאתה דואג לי. אתה מראה לי שאתה יודע מה הם צרכיי בנקודת זמן זו של חיי, ולפעמים זה לא פחות חשוב לי מאשר מילוי הצורך עצמו.

כדאי מאד להתרגל בכל שבוע להתפלל תפילה אחת לפחות עבור בן הזוג. רצוי מאד לדעת למה הוא זקוק בשלב זה של חייו, ובאמת לרצות ולהתפלל שהוא יקבל את זה. (כמובן חוץ ממקרה שהוא רוצה להתגרש….).

אחרי התפילה כדאי לעדכן בהודעה: "התפללתי בשבילך על……הודעה כזו מאד משמחת ומחממת את הלב….

ובסופו של דבר המרוויחים הכי גדולים מזוגיות טובה הם הילדים שלנו שכל כך יקרים לנו..