"וישב יעקב…" אמר ר' אחא: בשעה שהצדיקים מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג ואומר: לא דַיָּם שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה!

ולכאורה מה רע בישיבה בשלווה , כשהיא מביאה לישוב הדעת לעסוק בתורה ובמעשים טובים?

בחסידות מובא שיעקב רצה לתקן שכבר בימיו תהיה מנוחה עולמית כמו לעתיד לבא.

יעקב- מבטא את הגוף. ישראל- את הנשמה. ישורון את החיבור המושלם ביניהם. גוף ונשמה שעובדים יחד בהרמוניה ביניהם ללא מאבקים וללא חיכוכים.

אבל הזמן המאושר הזה של השלווה טרם הגיע, ויעקב נאלץ בעל כורחו להיות אחד מהלוחמים הכי גדולים בכוחות השחור, מול עשיו ומול לבן.

כשנכנסים  לזוגיות מבקשים לישב בשלווה. וכי מי לא דמיין לפני החתונה איזה בית מושלם הוא יקים.

הכול יהיה עטוף בוורוד של אושר. שניהם יתנו את הנשמה, היא בשבילו, והוא בשבילה. תמיד הם יגיעו להסכמות מתוך הבנה הדדית ושלווה. ובקיצור- החיים הטובים…..

באה המציאות אחרי החתונה ומצריכה אותנו להסתגלויות, לוויתורים, ופתאום אנחנו רואים את החיים באור אחר. לא עוד חלומות , אלא מציאות שדורשת התמודדות. החיבור של האיש והאישה הוא מורכב לא פחות מהחיבור של גוף ונפש.

הדרך של יעקב אבינו היא לא להתמרמר על המציאות, אלא להגיב אליה ולהכיל אותה נכון. לא מצאנו את יעקב מתלונן על הצורך לעזוב את ישיבת שם ועבר, ולצאת לעבודת הצאן. מצאנו אותו מנסה לתמרן מול לבן ולחיות אתו למרות כל הקשיים שהרשע הזה גרם.

מילות המפתח גם בזוגיות היא גמישות, מודעות עצמית, והכלה.

יעקב אבינו מתגמש אל מול לבן. במקום שאין ברירה הוא אפילו נוקט בטקטיקות שנראות כמו רמאות (המקלות שפיצל).הוא מצליח להתגמש ולהכיל גם את לאה, למרות שבכלל לא רצה אותה לאישה. הוא גם מודע לעצמו ולכוחותיו , וכך למרות שהוא יושב אוהלים, הוא מודע לכוחותיו ומרים את האבן מעל פי הבאר. מודעות עצמית לכוחו וכנראה גם לרגשותיו מביאה אותו גם ליכולת ההכלה. כך ,בגלל המודעות לרגשותיו, וממילא היכולת לשלוט בהם, הוא מצליח להכיל את לבן מבלי להתקוטט איתו בכל עשרים השנים שהיו ביחד. רק אחרי שהם נפגשים בהר הגלעד יעקב "פורק" על לבן את כל מה שהוא מרגיש.

סודות  הזוגיות הם:

1.להתגמש- לדעת מתי ואיך להתגמש ,. להבין ולקבל שלא רק אני כאן אלא גם בן/בת הזוג.

2.מודעות עצמית- להבין את עצמי ואת רגשותיי. כשאני לא מכיר את עצמי קשה מאד להתכוונן מול מישהו אחר.

3.להכיל-כמו שאני עולם מלא, כך בן זוגי עולם מלא. עליי להיכנס לעולמו ולתת תוקף לעולמו בדיוק כמו שאני נותן לשלי.

וה' יזכנו מתוך ההתמודדויות לישב בשלווה לעתיד לבוא.