עוד נקודה טובה, ועוד נקודה טובה.

בוא נדבר גלויות על הטיפול הזוגי.

ללכת ליעוץ זוגי בוודאי כולל להתייחס גם לנקודות החלשות. באמת יש בך נקודות של חולשה? אגלה לך סוד, בתנאי שלא תגלה לאף אחד. גם בי….

בטיפול זוגי הסטנדרטי ,הרגיל, מעלים בדרך כלל את הדברים השליליים. סוף סוף מה יש לומר על החיובי. הרי הוא ברור מאליו. אין צורך לטפל בו וממילא אין צורך להזכיר אותו. וכך אתה רואה במראה כל הזמן את הצדדים השליליים בך. לפעמים מדברים על זה שיש לך פחדים וחששות, או אולי אתה קמצן, ולפעמים לא יודע להקשיב או להתחשב. אולי קצת אגוצנטרי או חסר כל יכולת לחנך את ילדיך וכן הלאה  "מחמאות" עליך ועל יכולותיך.

ואתה….בא לך לעוף משם. ללכת למקום אחר . אולי אל החברים שלך במקום בטוח. שם יודעים להעריך אותך. אף אחד לא מעיר הערות על איך אתה מתנהג וחושב. מקבלים אותך כמו שאתה. כאן פתאום אתה נמצא במתקפה. גם כשלא אומרים אף מילה, הביקורת באוויר.

כך לא צריך להראות טיפול זוגי! אם רוצים שינוי צריך לתת העצמה. שום שינוי חיובי לא מתרחש כאשר מנסים להחליש את האדם על ידי חשיפת כישלונותיו.

הכוח לשינוי במערכת היחסים בא מתוך אמונה בכוח שלך. מתוך ראיית מכלול התכונות החיוביות שמכוחן אפשר לתקן גם את הנקודות החלשות יותר.

לדוגמה: הגיע אליי זוג בו האישה היתה מעשית מאד ,וגם קולנית מאד…ואילו  הבעל היה "רחפן".  וגם שקט יותר וחסר ביטחון. כל התכונות האלה גרמו לפגיעה קשה בתחושת הגבריות שלו. התחושה הזו השפיעה לרעה על כל מערכת היחסים ביניהם. איך גורמים לבעל כזה לשפר את הדימוי העצמי שלו?

פשוט, מצאנו בו משהו יותר גברי. עם הנקודה הטובה הזו  הוא הלך קדימה. למרות השקט שלו היו לו כישורים חברתיים מעולים. אנשים הקשיבו לו ואפילו היו מוכנים ללכת אחריו. הדגשנו את זה שוב ושוב. הכוח הזה נתן לו לקחת את הכישורים החברתיים ולפעול איתם בתוך הנישואין.

מתוך תחושת הגבריות שהלכה והתעצמה , ההתקדמות היתה הרבה יותר פשוטה.